In ra giấy
Thông báo phúc khảo bài thi các môn đại cương và chuyên ngành, HK III, 2018-2019
Ngày cập nhật 16.9.2019 (GMT+7)
Thông báo phúc khảo bài thi các môn đại cương và chuyên ngành, HK III, 2018-2019 Phòng KT&ĐBCL tổ chức nhận đơn và chấm phúc khảo bài thi các môn đại cương và chuyên ngành của học kỳ III, năm học 2018-2019 1. Thời gian: từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019 2. Địa điểm: Phòng KT&ĐBCL (lửng C, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1) Ghi chú: Sinh viên nhận đơn trực tiếp tại ...
Thông báo phúc khảo bài thi các môn đại cương và chuyên ngành, HK III, 2018-2019

Phòng KT&ĐBCL tổ chức nhận đơn và chấm phúc khảo bài thi các môn đại cươngchuyên ngành của học kỳ III, năm học 2018-2019

1. Thời gian: từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019

2. Địa điểm: Phòng KT&ĐBCL (lửng C, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1)

Ghi chúSinh viên nhận đơn trực tiếp tại Phòng KT&ĐBCL hoặc download tại mục Biểu mẫu trên website: http://ktdbcl.hcmussh.edu.vn

Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부