Ban chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM

KHOA HÀN QUỐC HỌC

Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo Hàn Quốc học có đội ngũ giảng viên mạnh nhất nước, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Chuyên ngành,

Nơi đào tạo

Email

1

Nguyễn Thị Phương Mai

TS

(Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng BM. Ngữ văn Hàn)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐHQG Seoul

phuongmai@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Phó Trưởng Khoa)

Văn học Hàn Quốc,

ĐHQG Seoul

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

3

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Phó Trưởng Khoa)

Dân tộc học,

ĐHQG Seoul

tolan@hcmussh.edu.vn

tolanmeo@gmail.com

4

Phan Thị Thu Hiền

GS.TS.NGƯT.

(Nguyên Trưởng Khoa)

Văn học Châu Á,

ĐH Sư phạm Hà Nội

Phanthithuhien@hcmussh.edu.vn

   

Lý lịch khoa học của tất cả Giảng viên trong Khoa Xem tại đây