CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể:

-          Chi bộ Văn hóa học – Hàn Quốc học

-          Công Đoàn

-          Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-          Hội Sinh viên Việt Nam

 

          2. Chính quyền

-          Trưởng khoa phụ trách chung

-          Phó Trưởng khoa phụ trách công tác hợp tác quốc tế

-          Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo

-          Trưởng Bộ môn Giáo dục tiếng Hàn

-          Trưởng Bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc

-          Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc

-          Trưởng Bộ môn E-learning về Hàn Quốc học

-          Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng

-          Các giảng viên, chuyên viên

 

          3. Hội đồng khoa học và đào tạo

 

 

II. NHÂN SỰ:

         

Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Công việc

phụ trách

Email

1

Phan Thị Thu Hiền

PGS.TS.NGƯT.

(Trưởng Khoa)

Phụ trách chung

Hienft1963@hcmussh.edu.vn

2

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Phó Trưởng Khoa)

Đào tạo

tolan@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Phó Trưởng Khoa)

Hợp tác quốc tế

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

4

Phan Thị Hồng Hà

ThS, NCS

(Trưởng Bộ môn Giáo dục tiếng Hàn)

Phụ trách bộ môn Giáo dục tiếng Hàn

hongha@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Xuân Thùy Linh

ThS

(Trưởng Bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc)

Phụ trách bộ môn Văn hóa xã hội Hàn Quốc

ngthuylinh@hcmussh.edu.vn

6

Trần Huyền Trang

ThS

(Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Phụ trách bộ môn Kinh tế chính trị Hàn Quốc

huyentrang@hcmussh.edu.vn

7

Mai Kim Chi

ThS

(Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Phụ trách bộ môn E-learning về Hàn Quốc học

kimchi@hcmussh.edu.vn

8

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng)

Phụ trách các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng và tài chính Khoa

lehienanh@hcmussh.edu.vn

9

Kim Byung Shik

TS

Giảng dạy tiếng Hàn

kbs@hcmussh.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hương Sen

TS

Giảng dạy tiếng Hàn

huongsen@hcmussh.edu.vn

11

Đỗ Ngọc Luyến

TS, Post Doc.

Giảng dạy tiếng Hàn

ngocluyen@hcmussh.edu.vn

12

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn, NCKH sinh viên và giảng viên

yenloan@hcmussh.edu.vn

13

Nguyễn Ngọc Trâm Oanh

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn, Hợp tác quốc tế

nntoanh@hcmussh.edu.vn

14

Nguyễn Thị Phương Mai

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn

phuongmai@hcmussh.edu.vn

15

Phạm Quang Vinh

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn

pqvinh@hcmussh.edu.vn

16

Hà Thị Thu Thuỷ

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn

thuthuy@hcmussh.edu.vn

17

Phạm Quỳnh Giang

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn, Công tác sinh viên

quynhgiang@hcmussh.edu.vn

18

Trần Thị Ngọc Mai

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn,

Đảm bảo chất lượng

ngocmaitran@hcmussh.edu.vn

19

La Duy Tân

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn

duytan@hcmussh.edu.vn

20

Hoàng Thị Trang

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn, Công tác sinh viên

tranghoang@hcmussh.edu.vn

21

Nguyễn Thanh Lân

ThS, NCS

Giảng dạy tiếng Hàn, Đảm bảo chất lượng

thanhlannguyen@hcmussh.edu.vn

22

Vũ Thị Thanh Tâm

ThS, NCS

Giảng dạy chuyên môn Hàn Quốc học

vuthanhtam@hcmussh.edu.vn

23

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS

Giảng dạy tiếng Hàn, Công tác sinh viên

mylinh@hcmussh.edu.vn

24

Huyên Thị Thanh Châu

ThS

Giảng dạy tiếng Hàn, Giáo vụ

thanhchau@hcmussh.edu.vn

25

Nguyễn Trung Hiệp

ThS

Giảng dạy tiếng Hàn, Trợ lý NCKH và tư liệu

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

26

Trần Phương Anh

ThS

Giảng dạy tiếng Hàn, Hợp tác quốc tế

tpanh@ hcmussh.edu.vn

27

Huỳnh Kim Ngân

ThS

Giảng dạy tiếng Hàn, Hợp tác quốc tế

kimngan@ hcmussh.edu.vn

28

Dương Thị Mỹ Loan

CN, HVCH

Giảng dạy tiếng Hàn

myloan@hcmussh.edu.vn

29

Giang Đặng Hoàng Anh

CN

Giảng dạy tiếng Hàn, Thư ký

hoanganhpham@hcmussh.edu.vn