CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

CƠ CẤU TỔ CHỨC và NHÂN SỰ


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:


1. Tổ chức Đảng và đoàn thể:

   •   Chi bộ Văn hóa học – Hàn Quốc học
   •   Công Đoàn
   •   Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
   •   Hội Sinh viên Việt Nam  


2. Chính quyền

   • Trưởng khoa phụ trách chung
   • Phó Trưởng khoa phụ trách công tác đào tạo
   • Phó Trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên
   • Phó Trưởng khoa phụ trách công tác hợp tác quốc tế
   • Trưởng Bộ môn Ngữ văn Hàn Quốc
   • Trưởng Bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc 
   • Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị Hàn Quốc
   • Trưởng Bộ môn E-learning về Hàn Quốc học
   • Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng
   • Các giảng viên, chuyên viên

3. Hội đồng khoa học và đào tạo KhoaII. NHÂN SỰ:

Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo Hàn Quốc học có đội ngũ giảng viên mạnh nhất nước, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Công việc

phụ trách

Email

1

Nguyễn Thị Phương Mai

TS

(Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng BM. Ngữ văn Hàn)

Phụ trách chung cả khoa

phuongmai@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Phó Trưởng Khoa)

Hợp tác quốc tế

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

3

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Phó Trưởng Khoa)

Đào tạo

tolan@hcmussh.edu.vn

tolanmeo@gmail.com

4

Phan Thị Thu Hiền

GS.TS.NGƯT.

(Nguyên Trưởng Khoa)

Giảng dạy

Phanthithuhien@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Trung Hiệp

ThS

(Trưởng BM. Văn hóa – Xã hội HQ)

Phụ trách bộ môn Văn hóa xã hội Hàn Quốc

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

6

Trần Huyền Trang

ThS

(Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Phụ trách bộ môn Kinh tế chính trị Hàn Quốc

huyentrang@hcmussh.edu.vn

7

Mai Kim Chi

ThS

(Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Phụ trách bộ môn E-learning về Hàn Quốc học

kimchi@hcmussh.edu.vn

8

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng)

Phụ trách các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng và tài chính Khoa

lehienanh@hcmussh.edu.vn

9

Kim Byung Shik

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

kbs@hcmussh.edu.vn

11

Nguyễn Thị Hương Sen

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

huongsen@hcmussh.edu.vn

12

Đỗ Ngọc Luyến

TS

(Giảng viên)

Giảng dạy

ngocluyen@hcmussh.edu.vn

14

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

yenloan@hcmussh.edu.vn

15

Nguyễn Ngọc Trâm Oanh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

nntoanh@hcmussh.edu.vn

16

Phan Thị Hồng Hà

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

hongha@hcmussh.edu.vn

17

Phạm Quang Vinh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

pqvinh@hcmussh.edu.vn

18

Hà Thị Thu Thuỷ

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

thuthuy@hcmussh.edu.vn

19

Phạm Quỳnh Giang

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

quynhgiang@hcmussh.edu.vn

20

Trần Thị Ngọc Mai

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

ngocmaitran@hcmussh.edu.vn

21

La Duy Tân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

duytan@hcmussh.edu.vn

22

Hoàng Thị Trang

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

tranghoang@hcmussh.edu.vn

23

Nguyễn Thanh Lân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

thanhlannguyen@hcmussh.edu.vn

24

Vũ Thị Thanh Tâm

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

vuthanhtam@hcmussh.edu.vn

25

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giảng dạy

mylinh@hcmussh.edu.vn

26

Nguyễn Xuân Thùy Linh

ThS

(Giảng viên)

Giảng dạy

ngthuylinh@hcmussh.edu.vn

27

Trần Phương Anh

ThS

(Giảng viên)

Giảng dạy

tpanh@hcmussh.edu.vn

28

Huỳnh Kim Ngân

ThS

(Giảng viên)

Giảng dạy

kimngan@hcmussh.edu.vn

29

Huỳnh Thị Minh Tú

CN, HVCH

(Chuyên viên)

Thư ký

minhtu@hcmussh.edu.vn

30

Dương Thị Mỹ Loan

CN, HVCH

(Chuyên viên)

(đang du học)

myloan@hcmussh.edu.vn

31

Giang Đặng Hoàng Anh

CN, HVCH

(Chuyên viên)

(đang du học)

hoanganhpham@hcmussh.edu.vn

32

Trần Công Danh

CN

(Chuyên viên)

Giáo vụ

trandanh@hcmussh.edu.vn