Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

KHOA HÀN QUỐC HỌC

 

Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo Hàn Quốc học có đội ngũ giảng viên mạnh nhất nước, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên cơ hữu của Khoa hiện có 28 người, trong đó 89,3 % có trình độ Thạc sĩ trở lên (1 Phó giáo sư Tiến sĩ, 4 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ). 14 Thạc sĩ đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 2 Cử nhân sắp hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Hầu hết các Tiến sĩ và Thạc sĩ được đào tạo từ các trường Đại học danh tiếng nhất của Hàn Quốc. Chuyên ngành của các giảng viên bao trùm nhiều lĩnh vực phong phú của Giáo dục Tiếng Hàn và Hàn Quốc học.

   

STT

Họ tên cán bộ -giảng viên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành,

Nơi đào tạo

EMAIL

1

Phan Thị Thu Hiền

PGS.TS.NGƯT.

(Trưởng Khoa)

Văn học Châu Á

ĐH Sư phạm Hà Nội

Hienft1963@hcmussh.edu.vn

2

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Phó Trưởng Khoa)

Nhân loại học

ĐHQG Seoul

tolan@hcmussh.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Phó Trưởng Khoa)

Văn học Hàn Quốc

ĐHQG Seoul

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

4

Phan Thị Hồng Hà

ThS, NCS

(Trưởng Bộ môn Giáo dục tiếng Hàn)

Ngôn ngữ học

ĐHQG Seoul

hongha@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Xuân Thùy Linh

ThS

(Trưởng Bộ môn Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc)

Châu Á học

(Hàn Quốc học)

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

ngthuylinh@hcmussh.edu.vn

6

Trần Huyền Trang

ThS

(Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Thương mại quốc tế

ĐH Chungwoon

huyentrang@hcmussh.edu.vn

7

Mai Kim Chi

ThS

(Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Hàn Quốc học

ĐHQG Seoul

kimchi@hcmussh.edu.vn

8

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng)

Nhân loại học

ĐH Yonsei

lehienanh@hcmussh.edu.vn

9

Kim Byung Shik

TS

Hành chính công

ĐHQG Seoul

kbs@hcmussh.edu.vn

10

Nguyễn Thị Hương Sen

TS

Giáo dục tiếng Hàn

ĐHQG Seoul

huongsen@hcmussh.edu.vn

11

Đỗ Ngọc Luyến

TS, Post Doc.

Giáo dục tiếng Hàn

ĐH Yonsei

ngocluyen@hcmussh.edu.vn

12

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

Nhân loại học

ĐHQG Seoul

yenloan@hcmussh.edu.vn

13

Nguyễn Ngọc Trâm Oanh

ThS, NCS

Quản trị kinh doanh

ĐHQG Seoul

nntoanh@hcmussh.edu.vn

14

Nguyễn Thị Phương Mai

ThS, NCS

Giáo dục tiếng Hàn

ĐHQG Seoul

phuongmai@hcmussh.edu.vn

15

Phạm Quang Vinh

ThS, NCS

Hàn ngữ học

ĐH Dongeui

pqvinh@hcmussh.edu.vn

16

Hà Thị Thu Thuỷ

ThS, NCS

Giáo dục tiếng Hàn

ĐHQG Seoul

thuthuy@hcmussh.edu.vn

17

Phạm Quỳnh Giang

ThS, NCS

Chính trị học

(Đông Á học)

ĐH Freie Berlin (Đức)

quynhgiang@hcmussh.edu.vn

18

Trần Thị Ngọc Mai

ThS, NCS

Văn hóa học

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

ngocmaitran@hcmussh.edu.vn

19

La Duy Tân

ThS, NCS

Hàn Quốc học

Viện Nghiên cứu trung ương Hàn Quốc

duytan@hcmussh.edu.vn

20

Hoàng Thị Trang

ThS, NCS

Giáo dục tiếng Hàn

ĐHQG Seoul

tranghoang@hcmussh.edu.vn

21

Nguyễn Thanh Lân

ThS, NCS

Văn hóa học

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

thanhlannguyen@hcmussh.edu.vn

22

Vũ Thị Thanh Tâm

ThS, NCS

Lý luận văn học

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

vuthanhtam@hcmussh.edu.vn

23

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS

Hàn ngữ học

ĐH Inha

mylinh@hcmussh.edu.vn

24

Huyên Thị Thanh Châu

ThS

Ngữ văn Anh

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

thanhchau@hcmussh.edu.vn

25

Huỳnh Kim Ngân

ThS

Lịch sử Hàn Quốc

ĐH Hannam

kimngan@ hcmussh.edu.vn

26

Nguyễn Trung Hiệp

CN, HVCH

Châu Á học

(Hàn Quốc học)

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

27

Dương Thị Mỹ Loan

CN, HVCH

Hàn Quốc học

Viện Nghiên cứu trung ương Hàn Quốc (AKS)

myloan@hcmussh.edu.vn

28

Giang Đặng Hoàng Anh

CN

Hàn Quốc học

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

hoanganhpham@hcmussh.edu.vn

 

(xem thêm HÌNH ẢNH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN tại đây)

 

Khoa luôn quan tâm việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận những Thạc sĩ, Tiến sĩ Hàn Quốc học tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước để không ngừng tăng cường sức mạnh học thuật của Khoa.

Khoa thường xuyên có một đội ngũ đông đảo các giáo viên thỉnh giảng người Hàn, tất cả đều có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Hàng năm, đều có giáo viên đến từ Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), nhiều giáo viên khác đến từ các trường Đại học, học viện, tổ chức học thuật uy tín của Hàn Quốc. Trong năm học này, Khoa nhận được sự cộng tác thường xuyên của 17 giáo viên thỉnh giảng người Hàn (cả hai hệ Chính quy văn bằng 1 và Chính quy văn bằng 2).

 

STT

Họ tên giảng viên

Học hàm,

học vị

Chuyên ngành

1

Ahn Jung Hun

GS.TS

Ngôn ngữ học

2

Ho Kwang Su

TS

Ngôn ngữ học

3

Kim Eun Joo

TS

Ngữ văn Anh

4

Bang Hyo Soon

TS

Khoa học thư viện

5

Yoon Han Yeol

ThS, NCS

Văn hóa học

6

Lim Si Youn

ThS

Ngôn ngữ học

7

Paik Soon Young

ThS

Hàn ngữ học

8

Hong Young Joo

ThS

Hàn ngữ học

9

Jeon Eun Joo

ThS

Hàn ngữ học

10

Cho Hae Kyoung

ThS

Ngôn ngữ học

11

Park Tai Hyun

ThS

Khoa học máy tính

12

Lee Yun Chang

ThS

Lịch sử Hàn Quốc

13

Kim Yun Young

ThS

Hàn ngữ học

14

Kim Sung Hun

ThS

Hàn ngữ học

15

Choi Seung Hee

ThS

Hàn ngữ học

16

Byung Jung Kwan

ThS

Hàn ngữ học

17

Jang Tae Min

ThS

Hàn ngữ học

            Ngoài ra, Khoa Hàn Quốc học còn được sự cộng tác thường xuyên và hiệu quả của nhiều vị chính khách, nhà quản lý, nhiều học giả, nhiều doanh nhân từ các tổ chức chính phủ, viện nghiên cứu, các tập đoàn kinh tế, công ty Hàn Quốc đến giảng những chuyên đề về Ngoại giao, Văn hóa, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… giúp gắn chương trình đào tạo trong nhà trường với thực tiễn xã hội.