Giảng viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN

KHOA HÀN QUỐC HỌC


Khoa Hàn Quốc học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở đào tạo Hàn Quốc học có đội ngũ giảng viên mạnh nhất nước, cả về số lượng lẫn chất lượng.

Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên cơ hữu của Khoa hiện có 32 người, trong đó 87,5 % có trình độ Thạc sĩ trở lên (1 Giáo sư Tiến sĩ, 6 Tiến sĩ, 21 Thạc sĩ). 14 Thạc sĩ đang làm Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, 3 Cử nhân sắp hoàn thành luận văn Thạc sĩ. Hầu hết các Tiến sĩ và Thạc sĩ được đào tạo từ các trường Đại học danh tiếng nhất của Hàn Quốc. Chuyên ngành của các giảng viên bao trùm nhiều lĩnh vực phong phú của Giáo dục Tiếng Hàn và Hàn Quốc học.


Stt

Họ và tên

Học hàm, Học vị, Chức vụ

Chuyên ngành,

Nơi đào tạo

Email

1

Nguyễn Thị Phương Mai

TS

(Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng BM. Ngữ văn Hàn)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐHQG Seoul

phuongmai@hcmussh.edu.vn

2

Nguyễn Thị Hiền

TS

(Phó Trưởng Khoa)

Văn học Hàn Quốc,

ĐHQG Seoul

Viet_hien@hcmussh.edu.vn

3

Lưu Thụy Tố Lan

ThS, NCS

(Phó Trưởng Khoa)

Dân tộc học,

ĐHQG Seoul

tolan@hcmussh.edu.vn

tolanmeo@gmail.com

4

Phan Thị Thu Hiền

GS.TS.NGƯT.

(Nguyên Trưởng Khoa)

Văn học Châu Á,

ĐH Sư phạm Hà Nội

Phanthithuhien@hcmussh.edu.vn

5

Nguyễn Trung Hiệp

ThS

(Trưởng BM. Văn hóa – Xã hội HQ)

Châu Á học

(Hàn Quốc học),

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

nguyentrunghiep@hcmussh.edu.vn

6

Trần Huyền Trang

ThS

(Trưởng Bộ môn Kinh tế - Chính trị - Ngoại giao Hàn Quốc)

Thương mại quốc tế,

ĐH Chungwoon

huyentrang@hcmussh.edu.vn

7

Mai Kim Chi

ThS

(Trưởng Bộ môn E-Learning về Hàn Quốc học

Hàn Quốc học,

ĐHQG Seoul

kimchi@hcmussh.edu.vn

8

Lê Hiền Anh

ThS, NCS

(Giám đốc điều phối các chương trình Hàn Quốc học ứng dụng)

Dân tộc học,

ĐH Yonsei

lehienanh@hcmussh.edu.vn

9

Kim Byung Shik

TS

(Giảng viên)

Hành chính công,

ĐHQG Seoul

kbs@hcmussh.edu.vn

11

Nguyễn Thị Hương Sen

TS

(Giảng viên)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐHQG Seoul

huongsen@hcmussh.edu.vn

12

Đỗ Ngọc Luyến

TS

(Giảng viên)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐH Yonsei

ngocluyen@hcmussh.edu.vn

14

Trần Hữu Yến Loan

ThS, NCS

(Giảng viên)

Dân tộc học,

ĐHQG Seoul

yenloan@hcmussh.edu.vn

15

Nguyễn Ngọc Trâm Oanh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Quản trị kinh doanh,

ĐHQG Seoul

nntoanh@hcmussh.edu.vn

16

Phan Thị Hồng Hà

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giáo dục tiếng Hàn / Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, ĐHQG Seoul

hongha@hcmussh.edu.vn

17

Phạm Quang Vinh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Hàn ngữ học,

ĐH Dongeui

pqvinh@hcmussh.edu.vn

18

Hà Thị Thu Thuỷ

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐHQG Seoul

thuthuy@hcmussh.edu.vn

19

Phạm Quỳnh Giang

ThS, NCS

(Giảng viên)

Chính trị học ,

(Đông Á học)

ĐH Freie Berlin (Đức)

quynhgiang@hcmussh.edu.vn

20

Trần Thị Ngọc Mai

ThS, NCS

(Giảng viên)

Văn hóa học,

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

ngocmaitran@hcmussh.edu.vn

21

La Duy Tân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Hàn Quốc học,

Viện Nghiên cứu trung ương Hàn Quốc

duytan@hcmussh.edu.vn

22

Hoàng Thị Trang

ThS, NCS

(Giảng viên)

Giáo dục tiếng Hàn,

ĐHQG Seoul

tranghoang@hcmussh.edu.vn

23

Nguyễn Thanh Lân

ThS, NCS

(Giảng viên)

Văn hóa học,

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

thanhlannguyen@hcmussh.edu.vn

24

Vũ Thị Thanh Tâm

ThS, NCS

(Giảng viên)

Lý luận văn học,

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

vuthanhtam@hcmussh.edu.vn

25

Bùi Thị Mỹ Linh

ThS, NCS

(Giảng viên)

Hàn ngữ học,

ĐH Inha

mylinh@hcmussh.edu.vn

26

Nguyễn Xuân Thùy Linh

ThS

(Giảng viên)

Châu Á học

(Hàn Quốc học),

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

ngthuylinh@hcmussh.edu.vn

27

Trần Phương Anh

ThS

(Giảng viên)

Nhân học văn hóa,

Viện nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (AKS)

tpanh@hcmussh.edu.vn

28

Huỳnh Kim Ngân

ThS

(Giảng viên)

Lịch sử Hàn Quốc,

ĐH Hannam

kimngan@hcmussh.edu.vn

29

Huỳnh Thị Minh Tú

CN, HVCH

(Chuyên viên)

Đông Phương học (Hàn Quốc học),

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

minhtu@hcmussh.edu.vn

30

Dương Thị Mỹ Loan

CN, HVCH

(Chuyên viên)

Giáo dục học,

Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (AKS)

myloan@hcmussh.edu.vn

31

Giang Đặng Hoàng Anh

CN, HVCH

(Chuyên viên)

Xã hội học,

Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học trung ương (AKS)

hoanganhpham@hcmussh.edu.vn

32

Trần Công Danh

CN

(Chuyên viên)

Hàn Quốc học,

Trường ĐHKHXHVNV,

ĐHQG TPHCM

trandanh@hcmussh.edu.vn

   

(xem thêm HÌNH ẢNH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN tại đây)

(xem thêm LÝ LỊCH KHOA HỌC của Cán bộ - Giảng viên tại đây)


Khoa luôn quan tâm việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện tiếp nhận những Thạc sĩ, Tiến sĩ Hàn Quốc học tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước để không ngừng tăng cường sức mạnh học thuật của Khoa.

Khoa thường xuyên có một đội ngũ đông đảo các giáo viên thỉnh giảng người Hàn, tất cả đều có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Hàng năm, đều có giáo viên đến từ Tổ chức hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), nhiều giáo viên khác đến từ các trường Đại học, học viện, tổ chức học thuật uy tín của Hàn Quốc. Trong năm học này, Khoa nhận được sự cộng tác thường xuyên của 18 giáo viên thỉnh giảng người Hàn (cả hai hệ Chính quy văn bằng 1 và Chính quy văn bằng 2).

 

STT

Họ tên giảng viên

Học hàm,

học vị

Chuyên ngành

1

Ahn Jung Hun

GS.TS

Ngôn ngữ học

2

Ho Kwang Su

TS

Ngôn ngữ học

3

Kim Eun Joo

TS

Ngữ văn Anh

4

Bang Hyo Soon

TS

Khoa học thư viện

5

Yoon Han Yeol

ThS, NCS

Văn hóa học

6

Lim Si Youn

ThS

Ngôn ngữ học

7

Kim Min Ju (KOICA)

ThS

Giáo dục tiếng Hàn

8

Hong Young Joo

ThS

Hàn ngữ học

9

Jeon Eun Joo

ThS

Hàn ngữ học

10

Cho Hae Kyoung

ThS

Ngôn ngữ học

11

Park Tai Hyun

ThS

Khoa học máy tính

12

Lee Yun Chang

ThS

Lịch sử Hàn Quốc

13

Kim Yun Young

ThS

Hàn ngữ học

14

Kim Sung Hun

ThS

Hàn ngữ học

15

Choi Seung Hee

ThS

Hàn ngữ học

16

Byung Jung Kwan

ThS

Hàn ngữ học

17

Jang Tae Min

ThS

Hàn ngữ học

18

Kim Sung Hyun

ThS

Hàn ngữ học

19

Park Eun Young

ThS

Quốc ngữ quốc văn

            

Ngoài ra, Khoa Hàn Quốc học còn được sự cộng tác thường xuyên và hiệu quả của nhiều vị chính khách, nhà quản lý, nhiều học giả, nhiều doanh nhân từ các tổ chức chính phủ, viện nghiên cứu, các tập đoàn kinh tế, công ty Hàn Quốc đến giảng những chuyên đề về Ngoại giao, Văn hóa, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… giúp gắn chương trình đào tạo trong nhà trường với thực tiễn xã hội.