Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường
Liên hệ

LIÊN HỆ

 

- Địa chỉ: phòng C202, Khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, p. Bến Nghé, q. 1, Tp. HCM, Việt Nam)

- Điện thoại: ( 84) 8-3829-3828 (nhánh 153)

- Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com

- Website: www.hanquochoc.edu.vn

- Diễn đàn: http://diendan.hanquochoc.edu.vn

 

CONTACT US

 

- Address: room no. C202, Faculty of Korean Studies, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City (10-12 Dinh Tien Hoang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam)

- Tel: ( 84) 8-3829-3828 (ext. 153)

- Email: Koreanstudies.ussh@gmail.com

- Website: www.hanquochoc.edu.vn

- Forum: http://diendan.hanquochoc.edu.vn