LỊCH TRỰC KHOA HÀN QUỐC HỌC

(Áp dụng từ 1.1.2019)


Khoa Hàn Quốc học thông báo lịch trực Khoa như bảng bên dưới.

Quý khách và các bạn sinh viên cần liên hệ vui lòng liên hệ theo lịch trực này.


Thứ

hai

Sáng: Họp khoa (không tiếp khách và sinh viên)

Chiều: T. Duy Tân, C. Mỹ Linh (đang nghỉ thai sản)

Thứ

ba

Sáng: C. Phương Anh, C. Huyền Trang, C. Phương Mai

Chiều: C. Kim Ngân, C. Hiền Nguyễn

Thứ

Sáng: C. Ngọc Mai, C. Hiền Anh

Chiều: C. Trâm Oanh

Thứ năm

Sáng: C. Hồng Hà, T. Thanh Lân , C. Yến Loan

Chiều: T. Quang Vinh, T.Trung Hip

Thứ

sáu

Sáng: C. Kim Chi, C. Phương Mai

Chiều: C. Thanh Tâm

Thứ bảy

&

Chủ nhật

Không làm việc (theo quy định của Nhà nước)


* Liên hệ chi tiết tại đây.

** Các Thầy Cô đang du học ở nước ngoài: C. Quỳnh Giang, C. Thùy Linh, C. Hoàng Thị Trang.