Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Học bổng - Việc làm » Học bổng
Thông báo thay đổi thời gian và thông báo địa điểm trao học bổng Infacvina 2017 Thời gian: 9:45 Sáng thứ 5 ngày 12/10/2017 Địa điểm: Phòng D202 cơ sở Đinh Tiên Hoàng Trang phục: Đồng phục Khoa Học sinh phát biểu cảm ơn: Thường Đoan ...
Xem tiếp
Học bổng - Việc làm » Việc làm
Tin tức sự kiện
18/10/2017 GMT+7
Lịch thu học phí mới dành cho sinh viên hệ Chính quy [Đăng ngày: 12/10/2017] ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH & NV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  10  năm 2017 ...
10/10/2017 GMT+7
V/v tham gia viết bài cho HTQT: Hợp tác đầu từ Việt Nam - Hàn Quốc cơ hội & thách thức ...
10/10/2017 GMT+7
Hỗ trợ sinh viên tham gia chương trình ACTS học kỳ II và học kỳ hè 2017 - 2018 ...
Các tin khác