Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

HỌC BỔNG - VIỆC LÀM > Việc làm
한국어 통역가능 학생 추천 요청_아르바이트
27/07/2019 GMT+7
당사는 식품을 수출입하는 무역회사이며 서울에 소재하고 있습니다.
금년 8월7일~8월10일까지 개최되는 호치민식품박람회에 전시 참가하게 되었으며,
이에 따라 업무를 보조해 줄 아르바이트가 필요해서 유능한 재원을 추천 받기를 바라면서 연락 드리게 
되었습니다.

아르바이트 기간은 아래와 같습니다.
기간 : 8월6일(화)~11일(일)까지 (6일간)
근무시간 : 9시~6시까지(시작 시간과 종료 시간은 형편에 따라 조정됩니다)
건 : 한국어로 어느 정도 의사소통이 가능한 학생
          한국어를 열심히 공부한 3~4학년 정도의 실력이면 충분할 듯 합니다.          
인원 : 1~2명 (급여에 따라 유동성이 있습니다)
급여 : 협의 (USD로 지급) / 점심 식사는 무료로 제공됩니다.
         *호치민의 대학생 아르바이트 급여에 대한 정보가 미흡해서 사전 조율이 필요합니다.
          어느 정도 수준인지 알려주셨으면 합니다.
           
주요 업무는 식품 박람회 업무보조이며 호치민 마켓 및 시내 안내 등입니다. 
참고로 박람회 기간에는 한베 전문 통역사가 따로 근무합니다.대표 이연섭

Yours truly,

Bill Yi / President
GOOD & RICH INC
service with best quality
TEL: 82 70 7570 3686
Fax: 82 2 6008 8148
Cell: 82 10 5300 3686
Skype: agahip
Email: necxia@gmail.com
Khoa Hàn Quốc học - Faculty of Korean Studies - 한국학부
In bài này
Gửi thư hỏi đáp
Trở về 
*Ý kiến bạn đọc:
Các tin mới
Các tin khác
Học bổng - Việc làm