Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Nghiên cứu » Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc
29/08/2018 GMT+7
Jeju, Hòn đảo của Đá — Từ Huyền thoại đến Truyền thuyết CHUYÊN ĐỀ 2: Công viên văn hoá Đá Jeju Di sản của người tiên phong Công viên Văn hóa Đá Jeju nằm trên vùng đất rộng một triệu pyeong (khoảng 3,3 km 2 ) tại phường Jocheon, thành phố Jeju. Đá vốn dĩ là đặc trưng của hòn đảo này, thành thử mọi người đều cho rằng ở đây nên có một công viên chủ đề về đá. Tuy nhiên, nếu như không có ...
12/08/2018 GMT+7
HÀN QUỐC TRONG TẦM HỒN BÈ BẠN Hàn Quốc hơn cả người Hàn Quốc Sống ở Hàn Quốc 19 năm, Lee Mahbub từ một người lao động đơn thuần đã trở thành người đấu tranh cho phong trào công dân, đồng thời là một nhân vật trong giới điện ảnh. Lee Mahbub nói rằng anh sẽ không ngừng đấu tranh cho nhân quyền của công dân cũng như của người dân di cư. Anh cho rằng làm như thế, đất nước Hàn Quốc – quê hương thứ ...
09/08/2018 GMT+7
한국의 벗들 한국인보다 더 한국적인 한국에서 19년 동안 살면서 이마붑은 단순 노동자에서 시작해 시민운동가이자 영화계 인사가 되었다. 이마붑은 지속적으로 이민자와 이주자의 인권을 위해 싸울 것이라고 말한다. 그렇게 함으로써 자신이 선택한 제2의 고향인 대한민국이 좀 더 관용적이고 열린 사회가 되도록 돕겠다는 것이다. 이마붑은 배우, 다큐멘터리 영화 제작자, 영화 수입 배급 업자, 영화제 기획자, 그리고 작가이다. 그는 또한 한국 시민권을 갖고 있다. 귀화한 한국인으로 거의 20년을 한국에서 살았다. 그러니 그에게 자신이 선택한 나라에 대해 좋아하고 싫어하는 것이 무엇인지 묻는 건 유치한 질문이 될 것이다. “저는 한국 생활, 즉 음식과 문화 등 모든 것에 완전히 적응이 되었다고 ...
Các tin khác
Nghiên cứu