Tìm kiếm
E-mail
Mật khẩu
Câu hỏi khảo sát
Bạn có thích tiếng Hàn Quốc không
Rất thích
Không thích
Bình thường

Kho liệu » Sổ vàng
08/03/2015 GMT+7
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHO KHOA HÀN QUỐC HỌC TRONG CÁC SỰ KIỆN ĐÃ QUA      Trong thời gian qua, Khoa Hàn Quốc học đã nhận được nhiều sự tài trợ và giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần từ các cơ quan, tổ chức, viện nghiên cứu, trường đại học và công ty Hàn Quốc cũng như của Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp to lớn và quý báu của quý ...
Kho tư liệu